ZAKRES TEMATYCZNY


 • Ochrona indywidualna pracowników (odzież i obuwie ochronne, sprzęt dla branży przemysłowej)

 • Ochrona zbiorowa pracowników

 • Monitoring środowiska pracy, aparatura kontrolno - pomiarowa

 • Kontrola czasu pracy

 • Sprzęt i środki utrzymania czystości

 • Oznakowanie i instrukcje BHP I PPOŻ.

 • Sprzęt i urządzenia pożarnicze i przeciwpożarowe, wyposażenie straży pożarniczych

 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne

 • Systemy alarmowe, systemy do wczesnego wykrywania gazu i dymu

 • Sprzęt i urządzenia ratownictwa, środki transportu, łączności i sygnalizacji

 • Zabezpieczenia urządzeń poddozorowych

 • Szkolenia, materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne, wydawnictwa branżowe

 • Organizacje, instytucje, urzędy

 • Banki, ubezpieczenia, usługi doradcze

 • Wykonawstwo - instalacja, dokumentacja, obsługa urządzeń


Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o.  Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o.
  ul. Bytkowska 1B
  40-955 Katowice